Motorvliegen

Lidmaatschap in de club

U wil graag lid worden van onze vliegclub? Dat kan, schrijf u hier in en wij zullen u spoedig contacteren en uitnodigen voor een gesprek.

Zoals de naam Koninklijke Aeroclub Keiheuvel duidelijk maakt zijn wij geen commerciele vliegschool, maar een vliegclub. Dat houdt in dat iedereen die bij ons wil vliegen lid moet worden van onze vliegclub. Om de financiele uitgaven van onze club in te perken verwachten we dat onze leden naast komen vliegen ook een aantal uren per jaar investeren in het onderhouden van het materiaal en de infrastructuur.
Zo moet je ondermeer een aantal uren per jaar verplicht presteren. Werkjes die iedereen kan, maar die indien ze moeten uitgegeven worden een hoop geld zouden kosten en hierdoor het vliegen duurder zouden maken.
Bovendien wordt van u verwacht dat u zich integreert volgens de heersende voorschriften en reglementen (statuten, afdelingsreglement enz.). Daarom bent u ook voor een periode van 2 jaar zogenaamd intredend lid alvorens u volwaardig lid kan worden.

Formulieren voor lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan door het in invullen van de volgende formaliteiten.

Na het opsturen van de documenten zal u uitgenodigd worden op de eerst volgende beheerraad.

Aanvraag lidmaatschap motorafdeling (PDF 2.9 MB)
Huishoudelijk reglement motorafdeling (PDF 0.2 MB)