Educatieve software

Met dank aan onze vrienden van de Noordzee Vliegclub in Oostende.

Logo Noordzee Vliegclub

Tijdens de theoretische opleiding kunt u gebruik maken van educatieve software, die enkele basis principes illustreren. Deze software kunt u van deze pagina halen en thuis op uw computer uitvoeren.

Psychometrisch Diagram (ZIP 0.4 MB)
Dit volledig geanimeerd psychometrisch diagram is een demonstratieprogramma voor de cursus weerkunde. Het toont verbanden tussen druk, temperatuur en vochtigheid. In een oogwenk kunt u een dauwpunt aanduiden en het resultaat uitdrukken.

Navigatie Conversie (ZIP 0.3 MB)
Dit demonstratieprogramma voor de cursus navigatie biedt drie functies aan:
1. Conversie tussen eenheden van dezelfde dimensie. Zo kunt u eenvoudig het verband vinden tussen een waarde uitgedrukt in km/h, in kt, in MPH, in ft/m en in m/s. Zodra u een waarde aanpast, krijgt u onmiddellijk de overeenkomstige waarden. Er zijn conversies voor snelheid, afstand, inhoud, temperatuur en massa.
2. Een eenvoudige rekenmachine, waarmee zowel de klassieke bewerkingen (+, -, x en ÷) mogelijk zijn, maar ook enkele bijkomende bewerkingen, die belangrijk zijn bij navigatieberekeningen (Ö, x^2, sin, cos, tan, % en ‰).
3. Een interpolatie functie, die de waarde Y berekent, gegeven waarden voor X1, X2, X, Y1 en Y2. Tegelijk krijgt u het resultaat grafisch voorgesteld.

Zon en Aarde (ZIP 0.5 MB)
Dit demonstratieprogramma voor de cursus navigatie berekent de zonsopgang en zonsondergang, toont een animatie van de schijnbare beweging van de zon, berekent de afstand tussen 2 punten (locaties) op aarde, laat toe om locaties op aarde in te geven en toont de uur zones. De berekening van afstanden houdt rekening met de afgeplatte vorm van de aarde.
Het programma illustreert duidelijk het verschil in afstand tussen twee breedte cirkels en tussen twee meridianen.

Navigatieschijf (ZIP 0.4 MB)
Deze volledig geanimeerde navigatieschijf is een demonstratieprogramma voor de cursus navigatie. U kunt de gegevens intikken van een probleem (bijvoorbeeld de windrichting, de windsnelheid, de ware route en de ware luchtsnelheid), waarna het programma de oplossing berekent (de koers en de grondsnelheid). Wanneer u om uitleg vraagt, begint een animatie, die de oplossing van het probleem stap per stap uitlegt en grafisch voorstelt op een bewegende navigatieschijf.