top of page

Opleiding Privaat Piloot (PPL)

Onze volgende opleiding tot privaat piloot start in oktober 2023. Schrijf je snel in!

piper cockpit.JPG

Voorwaarden

 

U stelt zich misschien de vraag aan welke voorwaarden men moet voldoen om te leren vliegen ? Wel eigenlijk is leren vliegen mogelijk voor iedereen tussen 16 en 70 jaar! U dient weliswaar te beschikken over de nodige motivatie en discipline voor de theorielessen en –examens. Tevens wordt u onderworpen aan een medisch onderzoek. Verder volstaan een gezonde interesse en “honger” om te vliegen.

Discipline en een niet aflatende vorm van perfectionisme maken van u de betere piloot. Eén van de mooie dingen aan het vliegen is immers dat je nooit volleerd raakt. Dit maakt onze hobby dan ook zo interessant. U wordt het dus ook nooit moe…

 

Hoe begin je eraan?

Wat indien u de beslissing genomen hebt de opleiding te willen starten? De allereerste stap heeft u alvast gedaan: namelijk inlichtingen inwinnen. Deze informatie moet u helpen de eerste vragen te beantwoorden. Aarzel echter niet om ons al uw openstaande vragen te stellen, vooraleer u zich ook maar tot iets engageert. Onze theorieleraren, instructeurs en clubleden zullen met plezier deze vragen beantwoorden!

Medisch onderzoek
 

De volgende stap is het medisch onderzoek klasse 2. Strikt genomen kan u reeds met de theorie- en zelfs praktijklessen (tot de eerste solovlucht) starten, zonder dat u over een medisch attest beschikt. Wij raden echter toch aan het resultaat van het onderzoek af te wachten, vooraleer u investeert in lessen, boeken, instructie-uren etc … In uitzonderlijke gevallen zijn er immers mensen die niet slagen voor bepaalde onderdelen van het onderzoek.

Er zijn twee mogelijkheden om dit medisch onderzoek klasse 2, na afspraak, te ondergaan:

  • In een centrum voor luchtvaartgeneeskunde (AeMC)

  • Bij een bevoegde luchtvaartgeneeskundige arts (AME, voorafgaand bezoek aan een oogart vereist)

Lijst met erkende artsen en aeromedical centra

Indien u slaagt voor dit medisch onderzoek zal door een bevoegde arts een medisch attest klasse 2 worden uitgeschreven. De geldigheidsduur van dit attest hangt af van het resultaat van het onderzoek en uw leeftijd.

 

Theorieopleiding

Zodra u zekerheid heeft over uw medische geschiktheid, kan u met een gerust hart aan de theorieopleiding beginnen. De theorielessen starten elk jaar in oktober en eindigen, afhankelijk van de planning, in mei/juni van het jaar nadien.  De lessen gaan wekelijks door op woensdagavond en zaterdagvoormiddag (wijzigingen mogelijk i.s.m. deelnemers/leraren). Deze theoretische opleiding beslaat 130 lesuren en bestaat uit volgende vakken:

• Algemene kennis van het luchtvaartuig
• Communicatie
• Luchtvaartreglementering en ATC-procedures
• Menselijke prestaties en beperkingen
• Meteorologie
• Navigatie
• Operationele procedures
• Vluchtprestaties en -planning
• Vluchtbeginselen

Er wordt voor ieder vak een minimum aanwezigheid van 75% gevraagd. Voor mensen die wegens hun agenda niet in de mogelijkheid zouden zijn om deel te nemen aan de lessenreeks, bestaat ook de mogelijkheid om zich via de club in te schrijven op een “distance learning-platform”.

Na de lessenreeks wordt er, in de club, door de opleidingsverantwoordelijke een proefexamen georganiseerd. Dit proefexamen is een wettelijke voorwaarde om het uiteindelijke theorie-examen bij het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV) te Brussel te kunnen afleggen. Om te slagen voor dit theorie-examen dient minimaal 75% per vak behaald te worden. Eventuele herexamens dienen enkel voor de niet-geslaagde vakken te worden afgelegd.

De lessen zullen dit jaar zoveel als mogelijk live, en afhankelijk van de vigerende corona-maatregelen, in het leslokaal op onze club plaatsvinden. De nodige maatregelen zullen genomen worden i.v.m. social distancing, dragen van een mondmasker en het ontsmetten van het lokaal.

Praktische opleiding

 

U kent ondertussen al heel wat mensen binnen de club en de theorielessen “Algemene kennis van het luchtvaartuig” en “Luchtvaarreglementering” zijn al achter de rug, dan kan, na overleg met de opleidingsverantwoordelijke, aan de praktische opleiding worden begonnen. U maakt kennis met uw instructeur en plant een aantal praktijklessen in.  Deze praktijklessen kunnen dus perfect parallel lopen met de rest van uw theorie-opleiding. Onze ervaring leert immers dat de combinatie theorie- en praktijkopleiding heel wat voordelen biedt voor het goede begrip van de leerstof.

De instructeur heeft u vrij snel bijgebracht hoe u het vliegtuig start en na enkele uren begint het rechtdoor vliegen op constante hoogte al aardig te lukken. Als u ook het bochten, stijgen, dalen, opstijgen en landen flink onder de knie heeft, bent u na ongeveer 10 à 15 uur vliegen met uw instructeur, bekwaam om uw eerste solovlucht uit te voeren! Ja, na slechts 10 tot 15 uur training met de instructeur maakt u uw eerste vlucht alleen aan boord, weliswaar in de directe omgeving van het vliegveld! Een ervaring die u nooit meer zal vergeten…

Vergunning privaat piloot

U bent intussen geslaagd voor de theorie (attest 2 jaar geldig), u hebt al aardig wat gevlogen rond het vliegveld, u hebt samen met uw instructeur enkele andere vliegvelden bezocht en u hebt al enkele solo-navigatievluchten uitgevoerd. In totaal hebt u nu een minimum aan 45 uren praktijkervaring.

Wanneer de instructeur vindt dat u klaar bent, kan u het praktisch examen aanvragen. Een examinator, erkend door DGLV, komt naar de Keiheuvel of u gaat naar een vooraf bepaald naburig vliegveld en legt het examen voor privaat piloot af. Na een geslaagd examen vraagt u uw bewijs van bevoegdheid aan bij DGLV.

Deze “vergunning” laat u toe over het nationale en internationale grondgebied te vliegen met passagiers op toestellen waarvoor u bevoegd bevonden werd door een instructeur. Uiteraard is dit bewijs van bevoegdheid gekoppeld aan uw medische geschiktheid voor wat de geldigheidsduur aangaat. 

Info PPL
faq

Inschrijven PPL cursus

Bedankt voor de inzending!

Inschrijven PPL
bottom of page