top of page

Opleiding Privaat Piloot (PPL)

Onze volgende opleiding tot privaat piloot start op 5 oktober 2024. Schrijf je snel in!

piper cockpit.JPG

Voorwaarden

 

U stelt zich misschien de vraag aan welke voorwaarden men moet voldoen om te leren vliegen ? Wel eigenlijk is leren vliegen mogelijk voor iedereen tussen 16 en 70 jaar! U dient weliswaar te beschikken over de nodige motivatie en discipline voor de theorielessen en –examens. Tevens wordt u onderworpen aan een medisch onderzoek. Verder volstaan een gezonde interesse en “honger” om te vliegen.

Discipline en een niet aflatende vorm van perfectionisme maken van u de betere piloot. Eén van de mooie dingen aan het vliegen is immers dat je nooit volleerd raakt. Dit maakt onze hobby dan ook zo interessant. U wordt het dus ook nooit moe…

 

Hoe begin je eraan?

Wat indien u de beslissing genomen hebt de opleiding te willen starten? De allereerste stap heeft u alvast gedaan: namelijk inlichtingen inwinnen. Deze informatie moet u helpen de eerste vragen te beantwoorden. Aarzel echter niet om ons al uw openstaande vragen te stellen, vooraleer u zich ook maar tot iets engageert. Onze theorieleraren, instructeurs en clubleden zullen met plezier deze vragen beantwoorden!

Medisch onderzoek
 

De volgende stap is het medisch onderzoek klasse 2. Strikt genomen kan u reeds met de theorie- en zelfs praktijklessen (tot de eerste solovlucht) starten, zonder dat u over een medisch attest beschikt. Wij raden echter toch aan het resultaat van het onderzoek af te wachten, vooraleer u investeert in (praktijk)lessen, boeken, instructie-uren etc … In uitzonderlijke gevallen zijn er immers mensen die niet slagen voor bepaalde onderdelen van het onderzoek.

Er zijn twee mogelijkheden om dit medisch onderzoek klasse 2, na afspraak, te ondergaan:

 • In een centrum voor luchtvaartgeneeskunde (AeMC)

 • Bij een bevoegde luchtvaartgeneeskundige arts (AME, voorafgaand bezoek aan een oogart vereist)

Lijst met erkende artsen en aeromedical centra

Indien u slaagt voor dit medisch onderzoek zal door een bevoegde arts een medisch attest klasse 2 worden uitgeschreven. De geldigheidsduur van dit attest hangt af van het resultaat van het onderzoek en uw leeftijd.

 

Theorieopleiding

Zodra u zekerheid heeft over uw medische geschiktheid, kan u met een gerust hart aan de theorieopleiding beginnen. De theorielessen starten elk jaar in oktober en eindigen, afhankelijk van de planning, in mei/juni van het jaar nadien.  De lessen gaan wekelijks door op woensdagavond en zaterdagvoormiddag (wijzigingen mogelijk i.s.m. deelnemers/leraren). Deze theoretische opleiding beslaat 130 lesuren en bestaat uit volgende vakken:

• Algemene kennis van het luchtvaartuig
• Communicatie
• Luchtvaartreglementering en ATC-procedures
• Menselijke prestaties en beperkingen
• Meteorologie
• Navigatie
• Operationele procedures
• Vluchtprestaties en -planning
• Vluchtbeginselen

Er wordt voor ieder vak een minimum aanwezigheid van 75% gevraagd. Voor mensen die wegens hun agenda niet in de mogelijkheid zouden zijn om deel te nemen aan de lessenreeks, bestaat ook de mogelijkheid om zich via de club in te schrijven op een “distance learning-platform”.

Na de lessenreeks wordt er, in de club, door de opleidingsverantwoordelijke een proefexamen georganiseerd. Dit proefexamen is een wettelijke voorwaarde om het uiteindelijke theorie-examen bij het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV) te Brussel te kunnen afleggen. Om te slagen voor dit theorie-examen dient minimaal 75% per vak behaald te worden. Eventuele herexamens dienen enkel voor de niet-geslaagde vakken te worden afgelegd.

De lessen zullen zoveel als mogelijk live, in het leslokaal op onze club plaatsvinden. 

Praktische opleiding

 

U kent ondertussen al heel wat mensen binnen de club en de theorielessen “Algemene kennis van het luchtvaartuig” en “Luchtvaarreglementering” zijn al achter de rug, dan kan, na overleg met de opleidingsverantwoordelijke, aan de praktische opleiding worden begonnen. U maakt kennis met uw instructeur en plant een aantal praktijklessen in.  Deze praktijklessen kunnen dus perfect parallel lopen met de rest van uw theorie-opleiding. Onze ervaring leert immers dat de combinatie theorie- en praktijkopleiding heel wat voordelen biedt voor het goede begrip van de leerstof.

De instructeur heeft u vrij snel bijgebracht hoe u het vliegtuig start en na enkele uren begint het rechtdoor vliegen op constante hoogte al aardig te lukken. Als u ook het bochten, stijgen, dalen, opstijgen en landen flink onder de knie heeft, bent u na ongeveer 10 à 15 uur vliegen met uw instructeur, bekwaam om uw eerste solovlucht uit te voeren! Ja, na slechts 10 tot 15 uur training met de instructeur maakt u uw eerste vlucht alleen aan boord, weliswaar in de directe omgeving van het vliegveld! Een ervaring die u nooit meer zal vergeten…

Vergunning privaat piloot

U bent intussen geslaagd voor de theorie (attest 2 jaar geldig), u hebt al aardig wat gevlogen rond het vliegveld, u hebt samen met uw instructeur enkele andere vliegvelden bezocht en u hebt al enkele solo-navigatievluchten uitgevoerd. In totaal hebt u nu een minimum aan 45 uren praktijkervaring.

Wanneer de instructeur vindt dat u klaar bent, kan u het praktisch examen aanvragen. Een examinator, erkend door DGLV, komt naar de Keiheuvel of u gaat naar een vooraf bepaald naburig vliegveld en legt het examen voor privaat piloot af. Na een geslaagd examen vraagt u uw bewijs van bevoegdheid aan bij DGLV.

Deze “vergunning” laat u toe over het nationale en internationale grondgebied te vliegen met passagiers op toestellen waarvoor u bevoegd bevonden werd door een instructeur. Uiteraard is dit bewijs van bevoegdheid gekoppeld aan uw medische geschiktheid voor wat de geldigheidsduur aangaat. 

Info PPL
 • Wat is het programma van de vlieglessen?
  De theorielessen starten in oktober, en worden gegeven op woensdagavond en op zaterdagvoormiddag. Deze cursus behandelt alle leerstof nodig om te slagen voor de theoretische examens, en duurt tot juni. De leerling kan zijn praktijkopleiding starten wanneer hij/zij dit wenst.
 • Wat zijn de voorwaarden om de PPL cursus te beginnen?
  Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan het leren vliegen, maar die vallen best mee. Eigenllijk kan iedereen tussen 17 (minimumleeftijd om PPL te behalen, solo vluchten reeds toegestaan vanaf 16 jaar) en 77 jaar leren vliegen mits je slaagt voor een aantal medische testen en je examens. Een gezonde dosis wilskracht is van belang en enige technische kennis speelt in je voordeel, toch is dit absoluut niet noodzakelijk. Discipline, perfectionisme en natuurlijk ervaring maken van jou een betere piloot, want vliegen is een hobby waarin je constant bijleert en dat maakt het juist prettig.
 • Wat is de kostprijs van de opleiding?
  De kostprijs voor de opleiding hangt af van een aantal factoren, waarbij het aantal benodigde uren de belangrijkste rol speelt (45 u praktijklessen op zijn minst). Een opleiding Privaat Piloot (PPL) kost voor iemand die de normale opleiding volgt ongeveer € 10.000 a € 12.000. We benadrukken dat dit een inschatting is op basis van de gemiddelden die wij waarnemen in onze club. Variatie op dit bedrag is uiteraard niet uitgesloten.
 • Kan men op elk moment in het jaar met de opleiding starten?
  Spijtig genoeg niet, de theorieopleiding start in oktober, het is noodzakelijk om alle lessen te volgen.
 • Hoe is de vliegopleiding georganiseerd? In klasverband, afstandsonderwijs of zelfstudie?"
  De vliegopleiding op Keiheuvel wordt in klasverband georganiseerd. Een mogelijkheid tot afstandsonderwijs is voorzien door onze club indien gewenst. Gelieve contact op te nemen via het contactformulier voor meer info hieromtrent.
 • Op welk toestel wordt de opleiding gegeven?
  Ons trainingstoestel is in principe de PS28 Cruiser. De student kan, indien hij/zij dit wenst, ook met de Cessna de opleiding aanvangen. Neem even een kijkje op de pagina 'Clubtoestellen', waar alle specificaties per vliegtuig worden opgelijst.
 • Kan men terzelfder tijd met de praktische en theoretische opleiding beginnen?
  Absoluut. De theorielessen starten elk jaar in oktober, de praktijklessen worden op initiatief van de student opgestart.
 • Hoe is het clubleven na de opleiding?
  Het clubleven op Keiheuvel is zeer uitgebreid, van een clubuitstap naar een buitenlands vliegveld tot gezellige drinks in ons clublokaal. Kom zeker eens langs in ons clublokaal om te spreken met onze leden hierover.
 • Kan ik een clubtoestel huren na mijn opleiding?
  Via het reservatie systeem kan men na de opleiding naar beschikbaarheid een clubtoestel huren, zelfs voor 1 dag of meerdere dagen.
 • Zijn er verplichtingen voor de leden t.o.v. de club?
  Gezien wij een vereniging zonder winstoogmerk zijn, verwachten wij een kleine bijdrage van onze leden. Dit concretiseert zich d.m.v. het 'clubwerk'. Dit zijn kleine taakjes die tijdens het jaar worden uitgevoerd door onze clubleden. Dit gaat van het kuisen van onze toestellen en hangars tot het schilderen van de lijnen. Ook op onze jaarlijkse Fly In wordt alle hulp ten sterkste geapprecieerd.
faq

Inschrijven PPL cursus

Bedankt voor de inzending!

Inschrijven PPL
bottom of page